Apartman yönetimi denetimi

Apartman yönetimi denetimi

Bu yazımızda apartman yönetimi denetiminin nasıl olacağına ilişkin sizlerle bilgiler paylaşacağınız. Bilindiği üzere artık ülkemizdeki nüfusun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde artan nüfus, arazi fiyatlarının pahalılığı gibi nedenler insanları apartmanlarda yaşamaya itmiştir. Artık çoğu insan apartman dairelerinde yaşamaktadır. Böylesi yoğun bir apartman yaşamında apartmanların yönetimi konusu da önemli bir öncelik olarak gündeme taşınmıştır. Bu nedenle, apartman yönetimleri kat malikleri kanunu ile bir takım düzenlemelere tabi tutulmuştur. Kat malikleri kanunu apartman yönetiminin denetimine dair de bazı düzenlemelerde bulunmuştur.

Apartman yönetimi denetimi: Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak izler/denetler. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirli bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması doğru olacaktır.

Haklı bir sebebin çıkması durumunda, hesapların incelenmesi her zaman olabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir deneticiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna verebilir.

Böylelikle denetici veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetim sonucunu bildirir ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki olumlu yada olumsuz düşüncelerini de bildirir.

Apartman yöneticisi denetim için hazırlayacağı gelir/gider dosyasının içeriğini tarih sırasına göre düzenlerse, işletme defterine yazılacak olan gider/gelirlerin incelenmesi daha kolay ve anlaşılır olacaktır.

Denetçiler raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, birden itibaren sıra ile sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter tasdikli onaylı bir işletme defterine geçirip tarih atarak defteri imzalarlar.

Bu yazımızda sizlerle site yönetiminde denetim konusunda bilgiler paylaştık. Apartman yönetim hesapları denetimi konusunda paylaştığımız bilgilerin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Apartman denetçi görevleri ve başka konuların dışında merak ettikleriniz için sitemizde yer alan diğer fotoğraf, yazı ve videoları inceleyebilirsiniz.

Apartman yönetimi denetimi, Apartman yönetimi denetimi raporu, apartman yönetimi denetçi görevleri, site yönetimi denetimi, site yönetimi denetim raporu, site yönetimi denetçi görevleri, apartman yönetimi denetçi raporu örneği,

Incoming search terms:

  • apartman denetim raporu
  • apartman denetim raporu örneği
  • site yönetimi denetim raporu örneği
  • apartman denetçi raporu
  • NOTER DENETLEME RAPORU
  • site yönetim hesaplarının denetimi
  • site yönetimi denetçilerinin görevleri
  • SİTE ÜÇER AYLIK DENETİM RAPOR ÖRNEĞİ
  • site denetimi nasıl yapılır
  • site denetim raporu örneği
Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>