Apartman yönetimi gelir gider tablosu

Apartman yönetimi gelir gider tablosu

Apartmanlar artık yaşam alanı olarak vaz geçilmez bir yere sahip oldu. Ülkemizde yaşayan insanların neredeyse yüzde yetmişinden fazlası kentlerde ve apartmanlarda yaşamaktadır. Böylesi büyük bir kitlenin apartmanlarda yaşıyor olması apartmanlar için de bir yönetimin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Apartman yönetimlerinin oluşturulmasına dair düzenlemeler kat malikleri kanunu ile ortaya konulmuştur.

Apartmanların yönetimini kolaylaştırmak için bir takım programlar ve uygulamalar geliştirilmiştir. Özellikle apartman yönetimi gelir gider tablosunun oluşturulması için bir çok program bulunmaktadır. Bu yazılımlardan biri olan Hursoft Apartman Yönetim programı apartman yönetimi gelir gider tablosunun oluşturulması açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yazılım apartman yöneticileri için hazırlanmış, kullanımı son derece kolay ve işlevi tam olan bir programdır. Kat malikleri kanunu ve tüzüklerini programın kendisi bildiği için yanlış yapmaya imkan vermez. Ancak uygulamada kanunlarla gerçek hayat arasındaki uyumu sağlamak için bazı konularda esnek kullanıma izin verir.

En büyük hedefi yönetimde profesyonelleşmek ve zamandan tasarruftur.Yönetim kurulu apartmanı ne şekilde yönetmeye karar verdiyse, ana menüdeki ayar başlığı altında buna yönelik seçimler yapılır. Bu seçimler gecikme cezası, işletme projesi başlangıç zamanı, aidatların son ödeme tarihleri, ek süreleri, makbuz ayarları vb. ile ilgilidir. Bu sayede yazılımınız, birbirinden çok farklı yönetim şekillerine ve karar defterine uyum sağlar. Sadece bir sefer yapacağınız daire ve blok isimleri, komşu isimleri, çalışılan banka isimleri, elde edilen gelir ve yapılan masraf isimleri vb. tanımlamalar ile yazılımı size özel hale getirirsiniz. Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Aidat gelirleri girişi, giderlerin girişi, varsa diğer gelirlerin girişi, banka-fon-avans işlemleri, mal-hizmet işlemleri, personel işlemleri, işletme projesi, adres etiket basımı, hazirûn listesi, sayaç takibi işlemleri, çek takibi, iş takibi vb. işlemler, bir yere not alırmışçasına kolayca yapılır. Yazılım ise arka planda bir muhasebeci, bir personel müdürü, bir genel müdür gibi ciddiyetle çalışarak en zor defter, tablo ve belgeleri hazırlar, ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı günlük kasa raporu, mizan, bilanço, gelir-gider tablosu, işletme defteri, faaliyet raporu, yönetim bilançosu, istihbarat raporu, borç tahsilat raporu, gecikme bedeli raporu vb. her türlü raporlamaya rapor başlığı altındaki menülerden tek tıklamayla ulaşılabilir.

Apartman yönetimi gelir gider tablosu, Apartman yönetimi gelir gider tablosu örneği, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2013, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2014, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2015, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2016, Apartman yönetimi gelir gider tablosu örneği, Apartman yönetimi gelir gider tablosu, Apartman yönetimi gelir gider tablosu örneği, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2013, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2014, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2015, Apartman yönetimi gelir gider tablosu 2016, Apartman yönetimi gelir gider tablosu örneği

Incoming search terms:

  • apartman gelir gider tablosu örneği
  • apartman yönetimi gelir gider tablosu örneği
  • apartman gelir gider defteri örneği
  • site gelir gider tablosu örneği
  • apartman yönetimi bilanço örneği
  • apartman bilanço örneği
  • aidat gider tablo örneği
  • apartman ı gider ve gelir Özel
  • SİTE YÖNETİMİ GELİR GİDER HESAP BİLANÇOSU ÖRNEĞİ
  • apartman gider ve gelirleri
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>