Miras yoluyla intikal işlemleri

Miras yoluyla intikal işlemleri

Bu yazımızda miras yoluyla elde edilen bir gayrimenkulün intikal işlemlerinin nasıl yapılacağına dair sizlerle faydalı bulacağınız bir takım bilgi ve videolar paylaşacağız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok mal edinme yollarından birisi de mirastır. Miras yoluyla elde edilen bir emlakın- bu emlak bir tarla, arsa, konut ya da dükkan olabilir- intikal işlemleri de en merak edilen konular arasındadır. Bir kişinin/ferdin ölmesi durumunda, ölen kişiye ait taşınmaz (ev, tarla, arsa, dükkan) kanuni mirasçıları kimse ona geçer. Mirasçılar iki şekilde olabilir. Bunlar; kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan kanuni mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (vasiyetname) dayanan mirasçılar da söz konusu olabilmektedir. Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak işlem yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda mahkemeye başvurarak veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekir. Veraset belgesi genel manada ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirten bir belgedir. Veraset belgesi verasetin ya da diğer bir ifadeyle mirasın gerçekleşmesi için oldukça öneme sahip bir belgedir.

Mirasın yoluyla intikal işlemleri ise gayrimenkulün ya da taşınmazın veraset belgesine (mirasçılık belgesi) göre mirasçılar adına tescilidir. Miras yoluyla intikal işlemi, müşterek mülkiyet (hisseli) şeklinde yapılacaksa, bütün mirascıların bizzat ya da temsilcileri yoluyla (noterde düzenlenmiş vekaletnameler aracılığıyla) işleme katılmaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin ya da birkaçının eksik olması halinde ise, miras yoluyla intikal işlemi iştirak halinde mülkiyet olarak tescil edilir. Böyle bir durumda hissedarlar –mirasçılar- paylarından rahatlıkla ve serbestçe tasarruf etme hakkına sahip olamamaktadırlar. Mirasçılar birbirine paylarını devredebilirler ancak dışarıdan birine satış yapmaları mümkün değildir. Herhangi bir mirasçı da iştirak halinde intikal işlemi yaptırabilir ancak iştirak durumunu tek başına ortadan kaldıramaz.

Miras yoluyla intikal işlemleri için hazırlamış olduğumuz videoyu izleyebilirsiniz.

Miras yoluyla elde edilen emlak için nasıl bir tapu işlemi yapılır

Miras yoluyla intikal işleminin yanında söz konusu gayrimenkullerin, ölüm halinde miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda verilmesi zorunlu olan harç ve vergiler konusunda da sizleri bilgilendirmekte fayda görüyoruz. Bir emlağın (ev, konut, dükkan, arsa, tarla) miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda 3 farklı vergi ya da harç adı altında ödeme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar ‘Veraset ve İntikal Vergisi’,  ‘Emlak Vergisi’  ve diğeri de harç adı altında alınan ancak bir tanımı ve gerekçesi bulunmayan bir ödemedir. Bu ödemeleri aşamalı bir şekilde anlatacak olursak,

1. Miras kalan ya da bağış nedeniyle edinilen gayrimenkul için, beyanname veriliyor ve ‘Veraset ve İntikal Vergisi’  ödeniyor.

2. Miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen gayrimenkulün yeni maliki, ilgili belediyeye ‘Emlak Vergisi Bildirimi’  veriyor ve izleyen yıldan itibaren her yıl ‘Emlak Vergisi’  ödeniyor.

3. Miras kalan ya da bağışlanan gayrimenkulün, ‘tapu işlemleri’  sırasında, ayrıca ‘tapu harcı’  da alınıyor. Buna göre;

a) Miras Olayında: Gayrimenkul mirasçılar adına tapuda tescil edilirken, binde 9 oranında ‘İntikal Harcı’  alınıyor. Böylece, miras yolu ile intikal eden gayrimenkul nedeniyle, yüzde 1-10 arasında ‘Veraset ve İntikal Vergisi’,  bide 9 oranında da ‘İntikal  Harcı’  alınmış oluyor.

b) Bağış Olayında: Gayrimenkulün bağışlandığı kişi, ‘Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi’  veriyor ve yüzde 10-30 arasında (ana, baba, eş ve çocuklara bağışta yüzde 5-15 arasında); Veraset ve İntikal Vergisi ödüyor. Ardından, bağışlanan gayrimenkulün tapu işlemleri sırasında, ayrıca binde 54 oranında ‘tapu harcı’  ödüyor.

Görüldüğü gibi, miras ya da bağış yolu ile intikal eden gayrimenkullerde, edinme olayı nedeniyle, Anayasa’ya aykırı olarak,  Veraset İntikal Vergisi ve harç adı altında ‘çifte vergi’  alınmaktadır.

Veraset belgesi, mirasçılık belgesi, miras yoluyla intikal işlemleri, müşterek mülkiyet, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, gayrimenkul, emlak, taşınmaz, Miras yoluyla elde edilen emlak için nasıl bir tapu işlemi yapılır

Incoming search terms:

  • intikal işlemleri
  • veraset intikal işlemleri
  • veraset islemleri
  • veraset ve intikal işlemleri nasıl yapılır
  • miras yoluyla edinilen emlak için nasıl bir tapu işlemi yapılır
  • miras intikal işlemleri
  • tarla intikal işlemleri
  • veraset yoluyla intikalde tapu harcı
  • tapu intikal işlemleri
  • ölen kişinin tapu işlemleri
Tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>