Noterler cumartesi açık mı, noter pazar açık mı

Noterler cumartesi açık mı, noter pazar açık mı

Noterler bir nevi kamu hizmeti görmektedirler ve İçişleri Bakanlığının yetkilendirmesi ve Adalet Bakanlığının noter atamalarıyla faaliyet göstermektedirler. Ülkemizdeki noterlerin çalışma satleri diğer kamu kurumlarının çalışma saatleriyle benzerlik göstermektedirler.

Noterler kanununda açıkça tanımlandığı üzere noterlerin çalışma saatleri noterin bulunduğuyerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yıl ki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tespit eder ve Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. Noterlik kanununda da açıkça belirtildiği üzere Noterler Cumartesi ve Pazar günü çalışmazlar. Noterler, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.

Noterler Cumartesi ve Pazar günleri çalışır mı? Noterler tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur.

Dolayısıyla noterler cumartesi açık olur mu ya da noter Cumartesi çalışır mı diye soranlar açısından Noterler Kanununda açıkça zikredildiği üzere noter cumartesi çalışmaz.

Noter Cumartesi açık mı, noterler Cumartesi açıkmı, noter Pazar günü açıkmı, noter Pazar açık mı, noter pazar günü

Incoming search terms:

  • noterler cumartesi açık mı
  • noter cumartesi açik mi
  • cumartesi noter açık mı
  • noterler cumartesi açık mı 2013
  • noter cumartesi açık olur mu
  • cumartesi noter acikmi
  • cumartesi noter açık olur mu
  • cumartesi açık noter
  • noter cumartesi günü açık mı
  • noter hafta sonu açık mı
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>