KARABÜK NOTERLERİ; KARABÜK 1. Noterliği Adres, Telefon ve Noter Bilgileri

KARABÜK 1. Noterliği Adres, Telefon ve Noter Bilgileri

KARABÜK 1. Noterliği bir kamu hizmeti yürütmektedir. KARABÜK 1. Noterliği, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunen verilmiş görevleri yürütür. KARABÜK 1. Noterliği yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak, dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek gibi görevleri yürütmektedir.

KARABÜK 1. Noterliği KARABÜK ilimizin /KARABÜK ilçesinde bulunmaktadır. KARABÜK 1. Noterliği HÜRRİYET CD. MAKO İŞHANI K:1 N:47  adresinde faaliyet göstermektedir. KARABÜK 1. Noterliği  ‘ine 370 424 16 47 nolu telefon ve 370 413 00 38 nolu faks numarasından ulaşabilirsiniz. KARABÜK 1. Noterliği‘nin Noterlik sınıfı 2 ve Noterlik sınıfı 1 dir. KARABÜK 1 . Noterliği’nin Adı ve soyadı CAHİT,HACIHALİLOĞLU dır.

KARABÜK 1. Noterliği’inin Adı ve soyadı: CAHİT,HACIHALİLOĞLU

KARABÜK 1. Noterliği adresi: HÜRRİYET CD. MAKO İŞHANI K:1 N:47

KARABÜK 1. Noterliği telefonu: 370 424 16 47

KARABÜK 1. Noterliği faksı: 370 413 00 38

KARABÜK 1. Noterliği mesai saatleri: 09:00-17:00

KARABÜK 1. Noterliği Noterlik sınıfı: 2

KARABÜK 1. Noterliği Noterlik sınıfı: 1

KARABÜK 1. Noterliği Noterlik durumu: ASİL

KARABÜK 1. Noterliği harita: Harita için lütfen tıklayınız.

Veri tabanında yer alan Noter Bilgileri sürekli olarak güncel tutulmaktadır.  KARABÜK 1. Noterliği ‘in iletişim bilgileri yanlış ise lütfen iletişime geçiniz. Noter iletişim bilgileri ve noterler hakkında veri temin ettiğiniz bu site bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.