İSTANBUL NOTERLERİ; KARTAL 9. Noterliği Adres, Telefon ve Noter Bilgileri

KARTAL 9. Noterliği Adres, Telefon ve Noter Bilgileri

KARTAL 9. Noterliği bir kamu hizmeti yürütmektedir. KARTAL 9. Noterliği, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunen verilmiş görevleri yürütür. KARTAL 9. Noterliği yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak, dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek gibi görevleri yürütmektedir.

KARTAL 9. Noterliği İSTANBUL ilimizin KARTAL/İSTANBUL ilçesinde bulunmaktadır. KARTAL 9. Noterliği BAĞDAT CD.AKTI SOK.TUNA APT. N:33/A RAHMANLAR adresinde faaliyet göstermektedir. KARTAL 9. Noterliği  ‘ine 216 306 84 10 nolu telefon ve 216 387 53 70 nolu faks numarasından ulaşabilirsiniz. KARTAL 9. Noterliği‘nin Noterlik sınıfı 1 ve Noterlik sınıfı 1 dir. KARTAL 9. Noterliği’nin Adı ve soyadı MUSTAFA,ŞAHİN dır.

KARTAL 9. Noterliği’inin Adı ve soyadı: MUSTAFA,ŞAHİN

KARTAL 9. Noterliği adresi: BAĞDAT CD.AKTI SOK.TUNA APT. N:33/A RAHMANLAR

KARTAL 9. Noterliği telefonu: 216 306 84 10

KARTAL 9. Noterliği faksı: 216 387 53 70

KARTAL 9. Noterliği mesai saatleri: 09:00-17:00

KARTAL 9. Noterliği Noterlik sınıfı: 1

KARTAL 9. Noterliği Noterlik sınıfı: 1

KARTAL 9. Noterliği Noterlik durumu: ASİL

KARTAL 9. Noterliği harita: Harita için lütfen tıklayınız.

Veri tabanında yer alan Noter Bilgileri sürekli olarak güncel tutulmaktadır.  KARTAL 9. Noterliği ‘in iletişim bilgileri yanlış ise lütfen iletişime geçiniz. Noter iletişim bilgileri ve noterler hakkında veri temin ettiğiniz bu site bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.