Noter çalışma saatleri

Noter çalışma saatleri

Türkiye’de noterler İçişleri Bakanlığının yetkilendirmesiyle bazı işlemlerin ya da belgelerin doğruluğunu ispatlamak, tasdik etmek ya da hukuki güvenliği sağlamak ya da anlaşmazlıkları önlemek için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Noterlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığının yetkilendirmesiyle faaliyette bulunduğu için kamu idarelerinin mesai saatleriyle benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla noterler hafta sonları işlem yapmamaktadırlar. Noter çalışma saatleri 09:00-12:30 ve 13.30-17:00 olarak tanzim edilmiştir.

Ancak kanunen noterlerin mesai saatleri, noterin bulunduğu yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlamaktadır. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini Noterler Odasının her yılki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tespit edilmektedir. Noter çalışma saatleri Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirilmektedir.  Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edememektedir.

Noter çalışma günleri

Noter cumartesi çalışırmı, cumartesi noter çalışır mı: Noter çalışma saatleri, tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur.

Noter mesai saatleri

Noter çalışma saatleri, öğleden önce: 09.00-12.30

Noter çalışma saatleri, öğleden sonra: 13.30-17.00

Noter mesai saatleri, noter çalışma saatleri, cumartesi noter çalışırmı, cumartesi noter çalışıyormu, noter kaçta kapanır, noter kaçta kapanıyor, noter kaçta açılır, noter saat kaçta kapanır, noter saat kaçta açılır, noter saatleri

Incoming search terms:

  • noter kacta acilir
  • noter kaçta kapanıyor
  • noterler kaçta açılıyor
  • noter kaçta kapanır
  • noterler kaçta kapanıyor
  • noterler kaçta açılır
  • noter kaçta açılıyor
  • noterlerin çalışma saatleri 2013
  • noterler kaçta kapanır
  • noterler saat kaçta kapanır