Vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler

Vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler

Ülkemizde neredeyse bir çok işlem vekalet yoluyla gerçekleştirilmektedir. Vekaletler noter huzurunda gerçekleştirilir. Türkiye’de  alım, satım, bağış, taksim, hisse devri, miras intikali başta olmak üzere, bir çok tapu işlemi, ilgilisi tarafından değil de ilgilisinin vekalet verdiği bir başka şahıs aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunların neredeyse tamamı vekaletnameler yoluyla yapılmakla birlikte özellikle tapu işlemleri vekaletnameler ile yapılmaktadır.

Kişinin mülkiyet hakkının korunması ve herhangi bir hak kaybının olmaması  için, tapu müdürlüğünde yapılacak işlemlere esas olacak nitelikte bir vekaletnamede bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler:

-     Vekile, hangi konularda yetki verildiği bilinerek vekaletname imzalanmalıdır.

-     Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkileri verildiği çok iyi bilinmelidir. Örneğin bu vekaletname şı konuları içerebilir: satış, bağış, taksim, miras intikali gibi.

-     Vekaletname kapsamı; “süre”, “işlem mahalli” ve “şartlı” olarak belirlenmelidir. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, “işlem yapılacak il – ilçe”, “süre” ve “..şartlı” olarak verilmesi vekalet verenin faydasına olabilir.

-     Vekalet sınırları ve vekalet verilen yer yazılı olmalıdır. Pafta, ada ve parsel numarası gibi veya bağımsız bölüm numarasını belirten bilgilerin yer alması önemli bir unsurdur. Bu bilgiler verilerek yazılan bir vekalet sadece o taşınmazı kapsar. Eğer bu vekalet örneğin tüm ilçe için yetkilendirirse, vekil olan kişi o ilçede yer alan tüm taşınmazları satabilir.

-     Vekilin azli halinde, azil durumunu tapu müdürlüğüne resmi olarak bildirilmelidir. Ayrıca, vekil tayin ettiğinizin kişiyi “azil” (vekillik yetkisinin ortadan kaldırılması) etmek istenirse, “azil” yönündeki resmi beyanınızın ilgili tapuya en kısa zamanda bildirilmesi gerekmektedir. Azlin, sadece vekil tayin edilen kişiye bildirilmesi yeterli olmayıp, ilgili tapuya gidilerek, vekilin azledildiği hususunun tapu müdürlüğünde tutulan “aziller siciline” işlenmesi sağlanmalıdır. Vekalet azli konusunda detaylı fikir edinmek için “Vekalet azli” yazımızı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

-     Vekâletnameler yetkili merciler tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Türkiye’de Noterler, yurt dışında Konsolosluklar, ya da Elçilikler veya Noter görevi yapan birimler yetkili mercilerdir. Noter görevi yapan birimlerin bu konuda yetkili bulundukları Konsoloslukça belirtilmeli ve onaylanmalıdır.

-     Yurt dışında düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerin, düzenleyen merci veya tasdik merciinin imza ve mührünün tasdiki, ancak vekâletnamenin içeriği tanzim şekli ile yetkilinin imza ve mühründe tereddüt edilmesi halinde Bölge Müdürlüğü aracı ile merkeze intikali sağlanmalıdır.

-     Vekaletnamelerin, nüfus hüviyet cüzdanı yada pasaporta göre düzenlenmiş olduğu, Vekâletnamelerde, müvekkilin fotoğrafının yapıştırılmış olması aranmalıdır. Fotokopi vekâletnamelerde fotoğrafın açıklıkla belirlenememesi durumunda, ayrıca fotoğraf yapıştırılması ve bunun noter tarafından tasdikinin yapılmış olduğu görülmelidir.

-     Vekâletnameler “Düzenleme” şeklinde yapılmış olmalı, istem konusu işlemle ilgili “Yetki” açık olarak belirtilmelidir.

-     Vekâletnamede “Tevkil” yetkisi (vekil devir yetkisi) var ise, dayanağı vekâletnamenin ekli olduğu, Vekil müvekkilin malını kendisi almak istiyorsa; bu konuda özel yetkinin varlığı veya satış bedelinin belirtilmiş olması aranmalıdır.
Şartlı vekâletnamelerde, söz konusu şartlara uygun hareket edilip edilmediği, İşlem konusu edilen taşınmaz vekâletnamede belirtilmiş ise, taşınmazla ilgili detaylı bilginin varlığı (ada, parsel, mahalle, mevki vs.) kontrol edilmelidir.

-     Vekâletname yabancı dilden çevrilmiş ise, noterce aslına uygunluğunun tasdik edildiği, umumi vekâletname ile gayrimenkul satışı için özel yetki gerektiği ve vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği, vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarih karşılaştırılmalı, sonradan edinilecek taşınmazların satışı konusunda yetki verilmek isteniyorsa bu yetkinin vekaletnamelerde açıklıkla belirtilmesi gerekmektedir.

Vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda detaylı videomuzu izleyebilirsiniz.

BU KONULAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!!

-     Vekalet nedir?

-     Vekalet verme?

-     Vekalet sözleşmesi nedir?

-     Vekaletname ücreti nekadardır?

-     Vekalet nasıl iptal edilir?

-     Vekalet belgesi azli nasıl yapılır?

-     Vekalet çeşitleri nelerdir?

-     Vekalet dilekçesi örneği.

-     Vekalet emrine alınmak ne demektir?

Vekalet verirken dikkat edilecekler, vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler, vekalet verirken dikkat, vekalet verirken nelere dikkat edilmeli, vekalet verirken dikkat edilecekler, vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler, vekalet verirken dikkat, vekalet verirken nelere dikkat edilmeli, Vekalet verirken dikkat edilecekler, vekalet verirken dikkat edilmesi gerekenler, vekalet verirken dikkat, vekalet verirken nelere dikkat edilmeli, noterde vekaletname verirken dikkat edilmesi gerekenler, vekalet için ne lazım, vekalet verirken gerekli evraklar,vekalet için ne gerekli, vekalet için ne lazım, vekalet verirken gerekli evraklar,vekalet için ne gerekli, vekalet vermek için gerekenler, vekalet verirken gerekli belgeler

Incoming search terms:

  • vekalet icin gerekli evraklar
  • vekalet vermek için gerekli belgeler
  • vekaletname için gerekli belgeler
  • noterden vekalet vermek için gerekli belgeler
  • vekalet için gerekli belgeler
  • vekaletname için gerekli evraklar
  • vekalet almak için gerekli evraklar
  • yhs-fh_lsonsw
  • vekalet vermek için gerekli evraklar
  • noterde vekalet vermek için gerekli evraklar