Vekaletname nedir, vekalet nedir

Vekalet nedir, vekaletname nedir

Vekalet kelime anlamı itibarıyla  “muhafaza etme, koruma” anlamına gelmektedir. Vekalet aslında bir tür fıkıh terimidir. Ancak çağımızda vekalet daha çok hukuk alanında çok fazla kullanılmaktadır. Vekalet ya da vekaletname hakkında niyabet geçerli olan konularda, bir kimsenin bizzat kendisinin de yapabileceği bir hukukî işlem için başkasını yetkili kılmasını ifade eden bir terimdir. Dolayısılya kişi dilediği kişiye vekalet vererek kendi yapacağı işlemi başkasına devredebilmektedir. Literatürde vekalet verene müvekkil, hukukî temsilciye  ise vekil denilmektedir. Vekaletin konusuna ise müvekkel bih denilmektedir.

Vekalet sözleşmesi ya da akdi diğer akitlere benzer şekilde îcâb ve kabul ile kurulmaktadır. Vekalet veren kişi ile birlikte vekilinin de ehliyetli olmaları gerekmektedir. Ayrıca müvekkil vekaletin konusunda yetkili olmalı; vekilin de bunu yerine getirmeye gücü yeter olmalıdır.

Ülkemizde vekaletname işlemleri noter huzurunda yapılmaktadır. Gerçek kişiler ya da tüzel kişilikler noter huzurunda vekaletname düzenletebilirler. Vekaletname işlemi ücrete tabidir. Noterler vekaletname işlemi için ücret talep etmektedirler.

Vekalet nedir, vekaletname nedir için videoyu izleyebilirsiniz.

Özetle vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir tür belgedir. Vekaletname noterde düzenlenir. Vekalet yetkisi, genel veya sınırlı bir yetki olabilir. Vekaletnamenin içeriği, bu vekaletname ile mahkemelerin uygulayacağı (infaz edeceği) vekaletin yetki kapsamını belirler.

Vekaletnameler aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:

Vekaletname

- Kişisel ya da ticari işlerinizin sizin yokluğunuzda da sürdürülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin başka bir ülkede iş kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istiyorsanız
- Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yürütülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin avukat atanması gibi konularda
- Kaza veya ciddi sağlık sorunları gibi işlerinizi bizzat yürütebilmenize engel durumlarda; örneğin mali ya da yasal işlerinizin takibi için vekaletname düzenlenmelidir.

Konuyla alakalı diğer yazılar için aşağıdaki yazıları inceleyebilirsiniz.

 Vekaletname ücreti ne kadardır?

 

 

Vekalet nedir, vekaletname nedir, vekalet nedir, vekalet, vekaletname nedir, vekalet nedir, vekalet verme, vekalet ücreti,

Incoming search terms:

  • vekaletname nedir
Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>